Vilkår for tilbud

G&E Tømrer anbefaler altid overdækning (stillads overdækning) ved arbejde under åben himmel (f.eks. tag) G&E Tømrer stiller på ingen måder garanti/ansvar for vandskader hvis dette fravælges. Ligeledes byggestøv m.m. som vil være til gene for naboer eller andre omkring byggepladsen.

Forbehold

Tilbuddet er givet med forbehold for hvad der ved gennemgang af fremsendt tegningsmateriale var visuelt tilgængeligt. Samt adgang til at kunne gennemgå projektet på matriklen.

Bygherren har ansvaret for opnåelse af eventuelle offentlige godkendelser/Byggetilladelser (af enhver art).

 • Skurvogn er ikke omfattet af nærværende accept/aftale, hvorfor det forudsættes at bygherren, anviser toiletfaciliteter og opholdsrum.
 • G&E Tømrer forudsætter at byggepladsen er ryddet, således der kan opnås en kontinuerlig arbejdsproces.
 • Ekstraarbejder udføres efter indgået skriftlig aftale, til fast pris eller timebetaling af 425,- + moms pr time.
 • Eventuelt indkøb af ekstra materialer (udover nedenstående tilbud), bliver faktureret som ekstra ved endt arbejde.
 • Entrepriseforsikring (ALL RISK), som dækker ombygningsarbejdet, etableres i eget forsikringsselskab.
 • Kun det beskrevne arbejde er inkluderet i tilbuddet. Og andre faggrupper er ikke indeholdt.
 • Der tages forbehold for at levering af materialer kan ske til arbejdsstedet.
 • Der tages forbehold for skjulte skader- Råd/svamp/skjulte installationer/elinstallationer/ukorrekte håndværksmæssige installationer/montage.
 • Ved Bygherre bygherreleverance (materialer eller lign.) fraskriver G&E Tømrer sig alt ansvar/garanti/reklamation/rådgivning.
 • Såfremt der ikke kan forevises gratis parkering ved bopæl/arbejdsplads, vil det blive ekstra faktureret på den sidste faktura.

Tidsplan

Arbejdet vil forventes udført inden for de aftalte tidsrammer. Bygherren må acceptere tidsforskydninger i tilfælde af:

 • Ændringer, der kræves af bygherren (evt. ekstra arbejde)
 • Bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse – sygdom · force majeure
 • Dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold
 • Tilbud er gældende i 14 dage.

Kvalitetssikring

Vi laver en løbende kvalitetssikring på det udførte arbejde, således at kunden sikres et perfekt resultat.

G&E Tømrers betalingsbetingelser, tillæg til AB92:

 • Der betales forud for materialer, ved accept af ordrer.
 • Bygherre stiller bankgaranti til G&E Tømrer, ved entrepriser som overstiger 50.000.
 • Delbetaling af udført arbejde efter anmodning fra entreprenøren G&E Tømrer.
© Copyright - G&E Tømrer
G&E Tømrer har fået døgnservice! Læs mereher
+ +